Home » Kosteusmittaus

Kosteusmittaus

Kosteus 1,1

Kosteusmittaukset perustuvat aistinvaraisiin sekä pintakosteusmittauksissa tehtyihin havaintoihin pintarakenteissa. Kartoitus suoritetaan tavallisesti märkätiloissa sekä kosteudelle alttiissa tiloissa. Näitä tiloja ovat yleisesti kylpyhuoneet, saunat, kodinhoitohuoneet sekä keittiöt.

Pintakosteusmittauksilla pyritään selvittämään mahdolliset kosteusvaurioriskit. Mittauksen avulla pystytään havaitsemaan mahdollisia riskitekijöitä rakenteissa, joissa esiintyy normaalista poikkeavaa pintakosteutta. Kartoituksen avulla selvitetään jatkotoimenpiteet sekä lisätutkimustarpeet.

Yleisimpiä jatkotoimenpiteitä ovat rakenneavaukset sekä rakennekosteusmittaukset. Jatkotoimenpiteillä varmistetaan mahdollisten vaurioiden laajuus korjaustoimenpiteiden suunnittelua varten.

 

Alapalkkikuva