Home » Kuntoarvio

Kuntoarvio

Etusivu 1,1

Asuinkerrostalon kuntoarvion tarkoituksena on selvittää kiinteistön rakenteiden, järjestelmien ja laitteiden kunto ja korjaustarpeet. Kuntoarvioon liitetyn PTS-suunnitelman avulla pystytään tarkastelemaan kiinteistön tulevien vuosien korjaustarpeita tekniseltä ja taloudelliselta kannalta.

Kuntoarvion ja pitkän aikavälin toimintasuunnitelmaehdotuksen tarjoamien tietojen pohjalta taloyhtiöllä on paremmat valmiudet luoda lähitulevaisuuden kunnostussuunnitelmat ja selvittää rahoitusmahdollisuudet.

Kuntoarvioon osallistuu rakenne- LVI- ja sähkötekniikan asiantuntijat, jotka suorittavat aistinvaraisen tarkastuksen kiinteistössä ja vertaavat havaintoja rakennusosien ja laitteistojen kunnossapitojaksoihin ja tekniseen käyttöikään.

Tarkastuksen pohjalta teemme KH90-00495 ja KH90-00490 mukaisen raportin, joka sisältää selvityksen kiinteistön eri osa-alueiden kunnosta, korjaustarpeista sekä ehdotuksen korjausaikataulusta. PTS-suunnitelma tehdään kymmenen vuoden aikavälille. Raportti sisältää laajennetun energiataloudellisen selvityksen.

 

Alapalkkikuva