Radonmittaus Helsinki - Espoo - Vantaa

Home » Radonmittaus

Radonmittaus

radon1,1

Radon on asuntojen ja työpaikkojen sisäilmassa esiintyvä näkymätön ja hajuton radioaktiivinen jalokaasu. Maaperän radonpitoinen ilma tunkeutuu asuntoon talon alapohjassa olevien rakojen kautta asunnon alipaineisuuden takia. Tämän alipaineen aiheuttaa ulko- ja sisäilman välinen lämpötilaero sekä koneellinen ilmanvaihto. Suurimmat pitoisuudet esiintyvät eteläisen Suomen alueella.

Vanhoissa rakennuksissa huoneilman radonpitoisuuden vuosikeskiarvon ei tulisi ylittää arvoa 400 becquereliä kuutiometrissä ilmaa (Bq/m3).  Uusi asunto tulee suunnitella ja rakentaa siten, että radonpitoisuuden vuosikeskiarvo ei ylittäisi arvoa 200 Bq/m3 Luotettavan tuloksen saamiseksi radonmittaus tulisi tehdä marraskuun alun ja huhtikuun lopun välisenä aikana.

Teemme Radon-mittauksia Uudenmaanläänin alueella. Mittaustarkkuus määräytyy mittausajan mukaan. Ensimmäiset suuntaa antavat mittaustulokset saadaan 1 vuorokauden mittauksella.

Viikon mittauksella saavutetaan tarkkuus < 20% 100:ssa Bq/m3. Kuukauden mittauksella saavutetaan tarkkuus< 10% 100:ssa Bq/m3

 

Alapalkkikuva