Vesieristystarkastus

Home » Vesieristystarkastus

Vesieristystarkastus

vesieristys 3,1

Märkä- ja kosteatilasaneerauksen vesieristetarkastuksen tarkoituksena on varmistua, että vedeneristys on tehty oikeaoppisesti valmistajan ohjeiden ja rakentamismääräysten mukaisesti. Lisäksi tarkastuksessa varmistetaan, että vedeneristyksen suorittaja on sertifioitu vedeneristäjä.

Suoritamme tarkastukset sovittaen tarkastusajankohdat urakoitsijan työaikataulun mukaisiksi. Tarkastuksessa varmistamme, että vesieristys on RakMK C2 ja RIL107-2012 mukaisesti toteutettu ja toimiva. Jokaisesta tarkastuksesta tehdään kohdekohtainen vesieristetarkastuspöytäkirja.

 

Alapalkkikuva